فرم نظر خواهی مشتریان


دوست گرامی

در راستای تامین خواسته های شما و آگاهی ار نقطه نظرات ارزشمندتان، این شرکت مبادرت به تهیه و توزیع فرم حاضر نموده است. مشارکت شما در تکمیل این فرم ما را در بهبود و ارتفاء کیفی و کمی محصولات یاری خواهد نمود.

مشخصات

پارامتر های ارزیابی :

کیفیت محصولات ( نظر خود را در خصوص آن دسته از محصولات که مورد استفاده قرار داده اید، بیان فرمایید. )