فرم نظر خواهی مشتریان


مشتری گرامی

در راستای تامین خواسته های شما و آگاهی ار نقطه نظرات ارزشمندتان، این شرکت مبادرت به تهیه و توزیع فرم حاضر نموده است. مشارکت شما در تکمیل این فرم ما را در بهبود و ارتفاء کیفی و کمی محصولات یاری خواهد نمود.

به پاس ارتباط نزدیک شما مشتریان گرامی با مجموعه پل ایده آل پارس به قید قرعه به 3 نفر از افردای که فرم نظرسنجی را به صورت کامل تکمیل نمایند جوایزی اهدا خواهد گردید

مشخصات مشتری

پارامتر های ارزیابی :

کیفیت محصولات ( نظر خود را در خصوص آن دسته از محصولات که مورد استفاده قرار داده اید، بیان فرمایید. )