فرم درخواست نمایندگی-اشخاص حقوقی


• پر کردن این فرم هیچ تعهدی برای شرکت به منظور اعطای نمایندگی ایجاد نمی‌کند.

• پس از تایید صحت مدارک دریافتی از طریق استعلام و بررسی سوابق خریدها و همکاری، در صورت احراز صلاحیت، نمایندگی اعطا می‌گردد.

• در صورتیکه طی 24 ساعت بعد از ثبت درخواست نمایندگی با شما تماس گرفته نشد، با شرکت تماس گرفته و با اعلام کد رهگیری وضعیت درخواست خود را پیگیری نمایید

مشخصات شرکت

مشخصات مدیرعامل

مشخصات رابط

مدارک

حداکثر حجم فایل 100kb باشد.

حداکثر حجم فایل 100kb باشد.