فرم درخواست نمایندگی - اشخاص حقیقی


• پر کردن این فرم هیچ تعهدی برای شرکت به منظور اعطای نمایندگی ایجاد نمی‌کند.

• پس از تایید صحت مدارک دریافتی از طریق استعلام و بررسی سوابق خریدها و همکاری، در صورت احراز صلاحیت، نمایندگی اعطا می‌گردد.

• در صورتیکه طی 24 ساعت بعد از ثبت درخواست نمایندگی با شما تماس گرفته نشد، با شرکت تماس گرفته و با اعلام کد رهگیری وضعیت درخواست خود را پیگیری نمایید

مشخصات فرد حقیقی

مشخصات رابط

مدارک

حداکثر حجم فایل 100kb باشد

حداکثر حجم فایل 100kb باشد.

نامه آدرس جدید (حداکثر حجم فایل 100kb)