فرم استخدام - خدمات کارخانه


استخدام در واحد خدمات - کارخانه (شهرک صنعتی شمس آباد)

مشخصات فردی

همکاری

سوابق تحصیلی

مهارت کامپیوتر (ویژه متقاضیان انبارداری)

سوابق کاری

همراه با پیش شماره

همراه با پیش شماره

حداکثر حجم فایل: 100 کیلوبایت