فرم استخدام - تزریق و قالب


استخدام در واحد تزریق و قالب- کارخانه (شهرک صنعتی شمس آباد)

مشخصات فردی

همکاری

سوابق تحصیلی

مهارت ها

مهارت ها ویژه متقاضیان قالب سازی

سوابق کاری

همراه با پیش شماره

همراه با پیش شماره

حداکثر حجم فایل: 100 کیلوبایت